วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

รูปไอคิวช่วงประกวดตามโครงการอึด ฮึด สู้

....ภาพข้างบนนี้ ได้ที่ 1
ภาพนี้..น่าได้ แต่ก็ไม่ได้

ภาพนี้ได้ ที่ 2.... อึ๊บบ ไอคิวแข็งแรงไหม


ภาพนี้..หลายคนบอกว่าพ่อแกล้ง..555 จริงๆแล้วไอคิวล้มเองอ่ะนะ
สังเกตอุปกรณ์การแต่งกายของไอคิวสิ.. โอ้โห พะรุงพะรังไปหมดมือปืนเป้าสะอาด หันมายิงพ่อตัวเอง

ปังๆๆๆๆๆ พ่อยืนให้ยิงเต็มที่... ไม่โดนอยู่แล้ว 555

อีกมุม..ที่เกือบดูดี

ใครผ่านมา... ไอคิวสังหารเรียบ
......... พ่อจำไม่ค่อยได้ว่าภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อไหร่ แต่คิดว่าเป็นช่วงปลายปี 2009 ที่ผ่านมานี่แหละ
ภาพที่ส่งเข้าประกวด4ภาพ ได้รางวัล ทั้ง อันดับ 1 และ อันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 กรรมการแบ่งให้คนอื่น
ถ้าได้คนเดียวมันคงจะน่าเกลียด อ่ะนะ .......


วิเคราะห์ชื่อ สุวิจักขณ์ เกิดวันพฤหัสบดี


ชื่อ สุวิจักขณ์

คำอ่าน สุวิจัก

คำแปล ผู้เฉียบแหลมยิ่ง,ผู้ฉลาดยิ่ง

สำหรับเพศ ชาย

กำลังพระเคราะห์ชื่อ รวมได้ 45


วิเคราะห์ชื่อสุวิจักขณ์ ตามหลักทักษา

มี ส เป็น เดช เป็นอักขระที่ช่วยเสริมบารมี อำนาจ เกียรติยศชื่อเสียง ให้มีอานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรงต่อเจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 7]


มี สระ อุ เป็น ศรี เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 1]


มี ว เป็น อายุ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อในทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาว [มีค่าเป็น 6]


มี สระ อิ เป็น ศรี เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 4]


มี จ เป็น อุตสาหะ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 6]


มี ไม้หันอากาศ เป็น ศรี เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 4]


มี ก เป็น มูละ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้เจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 1] มี ข เป็น มูละ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้เจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 2]


มี ณ เป็น มนตรี อักขระตัวนี้ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางความเป็นใหญ่ หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู [มีค่าเป็น 5]

มี

ตัวการันต์ เป็น ศรี เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 9]


สรุปจำนวนทักษาทั้ง ๘ ในชื่อของคุณสุวิจักขณ์ มีอักขระที่เป็นบริวาร 0, อายุ 1, เดช 1, ศรี 4, มูละ 2, อุตสาหะ 1, มนตรี 1, กาลกิณี 0


คำอธิบายเกี่ยวกับทักษาของคุณสุวิจักขณ์


บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสบริวารชายหญิง คนในบ้านผู้ที่อยู่ในอุปการะ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหายของตน (ชื่อคุณมีบริวาร 0)


อายุ หมายถึง อายุ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน หากนำตัวอักษรที่มีทักษานี้มาตั้ง เชื่อกันว่าทำให้มีอายุยืนยาว (ชื่อคุณมีอายุ 1)


เดช หมายถึง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง (ชื่อคุณมีเดช 1)


ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา (ชื่อคุณมีศรี 4)


มูละ หมายถึง ทุนทรัพย์ หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า (ชื่อคุณมีมูละ 2)


อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การประกอบกิจการค้า และการงานอื่นๆ ให้เกิดผลสำเร็จ จากความมีมานะ อุตสาหะของตนเอง (ชื่อคุณมีอุตสาหะ 1)


มนตรี หมายถึง ความเป็นใหญ่ หรือความสำเร็จ ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน (ชื่อคุณมีมนตรี 1)


กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต (ชื่อคุณมีกาลกิณี 0)


สำหรับคุณสุวิจักขณ์ ผู้เกิดวันพฤหัสบดีเสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม บริวาร คือพวก บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเสริมดวงทางการดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม อายุ คือ ย ร ล ว ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเสริมดวงทางอำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม เดช คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรัก ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม ศรี คือ สระทั้งหมด ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเสริมดวงทางทรัพย์สิน การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม มูละ คือ ก ข ค ฆ ง ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเสริมพลังความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม อุตสาหะ คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเสริมดวงทางความเป็นใหญ่ หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม มนตรี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรใช้ อักษรกลุ่ม กาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล ความอับโชคและอุปสรรคต่างๆ

ความหมายของชื่อสุวิจักษณ์1[ ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ชื่อ - นามสกุล ]

ชื่อ - นามสกุล
คุณสุวิจักษณ์ คงแถลง
วันเกิด
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2550
เวลาเกิด
11:08 น.
วันสำหรับตั้งชื่อ
วันพฤหัสบดี

[ วิเคราะห์ชื่อตามหลักภูมิทักษา ]

ชื่อ สุวิจักษณ์ ประกอบด้วย 10 ตัวอักษร สามารถแยกตัวอักษรตามหลักภูมิทักษามีรายละเอียดดังนี้

อักษร ว เป็น อายุ ช่วยเสริมดวงเจ้าชะตาด้านความเป็นอยู่ สุขภาพ การดำเนิชีวิต
อักษร ส , ษ เป็น เดช ช่วยเสริมดวงเจ้าชะตาด้านอำนาจบารมี เกียรติยศชื่อเสียง
อักษร อุ , อิ , อั เป็น ศรี ช่วยเสริมดวงเจ้าชะตาด้านสิริมงคล โชคลาภ เสน่ห์ความนิยม ทรัพย์สินเงินทอง
อักษร ก เป็น มูละ ช่วยเสริมดวงเจ้าชะตาด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การงาน ทรัพย์มรดก เงินทุน
อักษร จ เป็น อุตสาหะ ช่วยเสริมดวงเจ้าชะตาด้านความขยันหมั่นเพียร ความมานะพยายาม
อักษร ณ เป็น มนตรี ช่วยเสริมดวงเจ้าชะตาด้านการอุปถัมภ์ค้ำชู การให้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

ความหมายของทักษา

บริวาร
หมายถึง
บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
อายุ
หมายถึง
ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
เดช
หมายถึง
อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
ศรี
หมายถึง
หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
มูละ
หมายถึง
หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
อุตสาหะ
หมายถึง
ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
มนตรี
หมายถึง
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
กาลกิณี
หมายถึง
ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย

[ วิเคราะห์ชื่อตามหลักเลขศาสตร์ ]


ชื่อ สุวิจักษณ์ มีค่ากำลังดาว 47


ตามคำทำนายโบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า
กำลังดาวได้เลข 47 เลข 47 เป็นเลขดีและเข้มแข็งเลขหนึ่ง ทั้งนี้มาจากอิทธิพลของดาวเสาร์ (7) ทำให้อาจเป็นคนที่ใจอ่อน และเชื่อคนง่าย หรือหากดื้อรั้นก็ยากที่จะหยุดยั้ง แต่มีส่วนดีคือเป็นคนขยันขันแข็ง มีความอดทนและความพยายามมาก ทำให้ประสบความสำเร็จ แต่จะสำเร็จด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย หรือเหนื่อยดีมิใช่เหนื่อยยาก

นามสกุล คงแถลง มีค่ากำลังดาว 17

ตามคำทำนายโบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า
กำลังดาวได้เลข 17 เลข 17 เป็นกำลังของดาวพุธ (4) ดาวศุภเคราะห์ คุ้มโทษคุ้มภัยได้ มักจะมีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ชีวิตมักจะพบกับอุปสรรคและความยุ่งยากบ่อย ๆ มักจะถูกผู้ใหญ่กดและให้โทษ ทำให้ชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน บุคคลภายใต้อิทธิพลเลข 17 นี้ จะมีตำแหน่งสูงแต่ก็มักตกจากตำแหน่งได้ง่าย หรือไม่ก็มักจะถูกแย่งตำแหน่ง หน้าที่การงานมักจะไม่ยั่งยืนถาวร เมื่อยามรุ่งโรจน์ต้องอย่าเหลิง เมื่อถึงคราวตกต่ำก็อย่าเสียใจจนเกินกว่าเหตุ ทำใจให้สงบถือว่าเป็นกรรม เลข 17 ไม่เหมาะกับสตรี หากใครตกอยู่ในอิทธิพลเลขนี้มักจะมีปัญหาเรื่องคู่ มักจะอาภัพคู่ แต่งงานล่าช้าหรือไร้คู่หรือตกพุ่มหม้าย บางทีก็จะมีพ่อหม้ายเข้ามาพัวพันในชีวิต เลข 17 รวมกันแล้วได้ 8 คือดาวราหู มักเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย ค่อนข้างดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเอง เวลาหลงอะไรก็จะหลงแบบมาก ๆ ไม่ลืมหูลืมตา แถมยังขี้น้อยใจอีกต่างหาก

รวมชื่อและนามสกุล สุวิจักษณ์ คงแถลง มีค่ากำลังดาว 64

ตามคำทำนายโบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า
กำลังดาวได้เลข 64 เลข 64 ประกอบด้วยดาวศุกร์ (6) และดาวพุธ (4) เป็นดาวคู่มิตรที่ให้คุณมาก จะทำให้ชีวิตพบกับความสำเร็จ มีความสุขราบรื่นในชีวิต มักเป็นคนที่มีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ชอบการเปลี่ยนแปลง หารสชาติใหม่ ๆ ของชีวิตอยู่เสมอ แต่พึงระวังมักเป็นคนใจอ่อน ทำให้ตกอยู่ในอิทธิพลของคนอื่นได้ง่าย

[ วิเคราะห์ชื่อตามหลักอายตนะ 6 ]

ชื่อ สุวิจักษณ์ มีค่าอายตนะ 6 เท่ากับ 7

ตามคำทำนายโบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า
อายตนะ 6 หมายเลข 7 เปรียบดังปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูด การจาพูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไป มักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

ที่มาของ Blog..
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น.


สถานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


...........................................................................


... เคยคิดไว้มานานว่าจะบันทึกเรื่องราวของน้องไอคิวอยู่ในครรภ์ จนกระทั่งตอนนี้ไอคิวจวนจะ 3 ขวบแล้ว (เกิด 12 เมษายน 2550 )


....เนื่องจากได้แต่คิดมิได้ลงมือก็เลยยังไม่บังเกิดผล..วันนี้ถึงแม้ว่าจะลงเวรดึกมายังมิได้นอนและจะต่อบ่ายในอีกชั่วโมงข้างหน้า เมื่อรู้สึกได้ว่ามัวแต่คิดไม่ยอมทำอะไรๆมันก็จะเป็นเพียงความฝัน


..วันนี้ก็เลยเริ่มจากบันทึกลงในบล็อกครั้งแรกและจะอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในวันหลัง แต่ก่อนคิดไว้ว่าจะใช้สมุดบันทึกเพื่อให้ไอคิวได้เปิดอ่านได้ง่ายๆ..แต่ปัญหาคือสมุดมีระยะเวลาการใช้งานของมัน อาจชำรุดหรือสูญหายก่อนไอคิวโตก็เป็นได้ จำเป็นต้องเลือกบันทึกทางelectronicเพื่อให้เนื้อหามีสภาพสมบูรณ์ไปตลอดและสามารถเปิดดูได้ทุกที่ทั่วโลก...